2 Bed Apartment for sale

Mijas, Malaga, Andalucia, Spain

£211,103

 [€235,000]

Property Details

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1

Features

  • Air conditioning
  • Garage
  • Parking
  • Private garden
  • Private Pool

Full Description

Luxeappartement met adembenemendzeezicht in zeerleukeurbanisatie met 5 zwembaden. Het appartement is voorzien van alleluxe en is op 7 minutenrijden van het strand. Het appartement is uitgerust met allenodigeluxe. Eenvollediguitgerustekeuken, ligbad in de master bathroom, flat screen tv, dvdspeler, gratis wifi, handdoeken, bedlinnen, ...Eenkinderbedje en kinderstoeltje is op eenvoudigeaanvraagbeschikbaar. Het terrasgeeftvoldoenderuimteomlekkerbuitenteeten met 6 personen of gezelligtegenieten van en glaasjewijn in het salonnetje. Het appartementstaatvolledig tot julliebeschikking. Erkangebruikgemaaktworden van elk van de 5 aanwezigezwembaden. Willen de kinderenspelen met anderekinderen of willenjulliejuistrustigeenboekkunnenlezen. Het is perfect mogelijk in een van de 5 pool areas. Het appartement is de perfecteuitvalsbasisvoorleukedagtrips. De volgendebestemmingenzijn per wageneenvoudig en snelbereikbaar: luchthaven (30 min.), Malaga (30 min.), Mijas Pueblo (20 min.), Marbella (15 min.), Puerto Banus (20 min.), ... In de nabijeomgevingzijnertallozestrandrestaurants en gezelligebarretjes. Vooreenverblijf op het appartement is eenwagenechtaangeraden. Openbaarvervoer is echterook in ruime mate aanwezig. Dagtripjesnaar de bezienswaardigheden in de buurtkunnen per bus.Verdere trips zoalsbv Madrid, kunnen per trein.
This property listing (ref: M0 R3094630) is an advertisement supplied by Spain2you and does not constitute property particulars. While aplaceinthesun.com (APITS Ltd.) requests all advertisers supply correct details, it does not carry out checks on the information supplied and cannot be held responsible for any inaccuracies. Aplaceinthesun.com recommends seeking independent legal advice prior to any overseas property purchase.

Share with all your friends